Mały problem człowieka, wielki problem królestwa

Lojalność wobec władcy jest czymś chwalebnym. Szczególnie, że jej brak w przeszłości często wiązał się z utratą majątku, życia czy godności. Co jednak zrobić, kiedy władca się myli, podążą w złą stronę i nie słucha rad i napomnień? Jak daleko można iść w posłuszeństwie i powtarzać „ja tylko wykonuję rozkazy”? W pewnym momencie trzeba powiedzieć […]