Trudne dzieje braci w wierze

Utrzymanie chrześcijan w jedności nie było nigdy łatwe. Widzimy to już w starożytności, czego możemy dowiedzieć się z Dziejów Apostolskich, Listów oraz nawet Apokalipsy św. Jana. Nieustająca praca Kościoła szła w kierunku ujednolicania wiary i utrzymywania się w jedności. Jednakże ciągle pojawiały się grupy heretyckie, a z czasem grupy, które oddzielały się od reszty Kościoła. […]