Rozważanie z dnia 14.11.2022r.

Łk 18,35-43 „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Ci, którzy szli z przodu, nalegali, by zamilkł, ale on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.” W dzisiejszej Ewangelii można znaleźć wiele tematów do rozważania, ale ja zatrzymałam się na wołaniu niewidomego, reakcji tłumu i odpowiedzi wołającego. Już pierwsze zawołanie tego człowieka jest […]