Szkoła Animatora

Po kilkuletniej przerwie wracamy do naszych spotkań formujących animatorów jak i kandydatów na animatorów oraz chętne osoby posługujące w ramach naszej wspólnoty. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 14.02 (w środę popielcową) po mszy świętej wieczornej, czyli ok. 19:00 w salce w domu św. Jacka w Gliwicach Sośnicy (ul. Przedwiośnie 3). Do zobaczenia!