Co dalej z grupkami? Podsumowanie dnia skupienia

16 września odbył się kolejny Dzień Skupienia dla osób posługujących w naszej Wspólnocie. Rozpoczął się on wspólną Eucharystią, podczas której kazanie wygłosił ks. Jarek.

Po mszy świętej przeszliśmy do salek w Domu św. Jacka, gdzie przy kawie i herbacie oraz darach stołu, mogliśmy wysłuchać naszego lidera – Henia Nastulę. Tematem były grupki dzielenia w naszej Wspólnocie.

Jako, że od długiego czasu do odpowiedzialnych dochodziły sygnały od wielu animatorów, że w ich grupkach nie wszystko działa jak należy, odpowiedzialni pochylili się nad tematem i owocem ich modlitw oraz rozmów w tym temacie były propozycje przedstawione przez Henia:

  • Otwarcie grupek.

Najczęściej zgłaszanym problemem było to, że uczestnicy grupek nie robią w ogóle cotygodniowej formacji, robią ją wybiórczo albo chcieliby ją przerabiać wspólnie. Jest też część osób, która systematycznie pracuje z zeszytami formacyjnymi, ale ich rozwój we wspólnocie nie przebiega tak jak by chcieli, bo reszta grupki działa demotywująco.

Otwarcie grupek miałoby polegać na tym, aby stworzyć grupki zróżnicowane pod względem intensywności formowania się. Osoby mające pragnienie poznawania Boga również poprzez systematyczny, codziennie poświęcany czas na pogłębianiu wiary i wiedzy spotykałyby się razem w ramach grupek. Natomiast osoby sporadycznie sięgające po formację albo chcące ją przerabiać na grupce mogłyby również być razem pracując w tempie dostosowanym do jej uczestników.

Taka deklaracja dotycząca tempa przerabianej formacji byłaby składana na rok, a po upływie tego czasu będzie można zweryfikować swoje pragnienia i zaangażowanie oraz – w razie potrzeby – zmienić grupkę.

Osoby, które z różnych powodów (rodzinnych, osobistych czy zawodowych) widzą, że powinny zrezygnować – wierzymy, że tylko na jakiś czas – z grupki dzielenia, ale pojawiają się na spotkaniach uwielbieniowych i dobrze się czują w naszej wspólnocie, również zachęcamy, by podjęły taką deklarację na rok, by po tym czasie zweryfikować swoją sytuację i móc na nowo podjąć decyzję wejścia do grupki lub pozostania w gronie Sympatyków.

  • W grupkach powinny być tylko osoby należące do SNE Gliwice, a co za tym idzie przychodzące na uwielbienie – przynajmniej 2 razy w miesiącu.
  • Do grupki mogą należeć osoby, które przeżyły kurs Nowe Życie.
  • Zastąpienie grupek animatorskich spotkaniami dla animatorów i osób posługujących odbywające się z częstotliwością co 2 miesiące.


Kolejny Dzień Skupienia odbędzie się w grudniu i wówczas zapadną konkretne decyzje. Póki co są to jedynie propozycje do przemyślenia i modlitwy, stanowiące podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy na Dniu Skupienia.

Animatorzy są poproszeni, aby do tego czasu modlili się i rozmawiali w swoich grupkach o planowanych zmianach oraz podzielili się z moderacją wspólnoty wnioskami usłyszanymi od Pana i ludzi jeszcze przed grudniowym spotkaniem (najlepiej kierując je bezpośrednio do Henia h.nastula.sne(at)gmail.com). Chcielibyśmy je zebrać i przedstawić na tym spotkaniu 11.12 (poniedziałek) i podjąć wspólnie wiążące decyzje.

Dzień Skupienia zakończył się uwielbieniem.

Dobre Wino
Redakcja

Podsumowanie roku 2023 w punktach

Podsumowując w punktach. Organizowaliśmy, współorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w roku 2023 w poniższych wydarzeniach: Przystań SNE – 10 spotkań, msze święte dla rodzin w Bojszowie, bal

Czytaj całość »