Czuwanie przed sakrą biskupią i ingresem Biskupa Nominata Sławomira Odera

W przeddzień uroczystości sakry i ingresu, w piątek 10 marca br., Biskup Nominat Sławomir Oder zaprasza wszystkich diecezjan, a szczególnie młodzież i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń, do wzięcia udziału w modlitewnym czuwaniu, które odbędzie się w kościele pw. Chrystusa Króla w Gliwicach od godziny 19.30 do godziny 21.00. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy wraz z Biskupem Nominatem, w duchu jedności powierzając jego posługę w diecezji gliwickiej Bożej Opatrzności. 

Ks prałat  Sławomir Oder w latach 1992 – 2019 pracował w wikariacie rzymskim czyli najstarszej diecezji w Kościele Powszechnym (Sancta Romana Ecclesia). Dzięki nominacji papieża Franciszka naszym diecezjalnym duszpasterzem zostaje kapłan z ogromnym doświadczeniem. Naprawdę mamy powód do szczerego dziękczynienia Opatrzności Bożej. Zapraszamy wszystkich serdecznie.