Dobra Nowina

Czym jest życie? jak spotkać Boga? czy warto żyć bez Niego?

Niezależnie od tego, czy posiadamy dużo, czy mało, w głębi serca jesteśmy ciągle niezaspokojeni... szukamy więc kogoś lub czegoś, co wypełni naszą pustkę, odpowie na pragnienia, uspokoi. Istnieje jedno źródło, w którym znajdziemy odpowiedź na nasze poszukiwania: Bóg! Św. Augustyn mówił: "Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu" Bóg jest Miłością i kocha człowieka bezwarunkowo. Każdego człowieka!

BÓG KOCHA CIEBIE! BÓG KOCHA MNIE!

Święty Jan napisał "Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy." (1 J 3,1) A w innym miejscu: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne". (J 3,16) Jaki jest Boży plan dla człowieka? Życie w obfitości! W ewangelii św. Jana znajdujemy słowa Jezusa "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości." (J 10,10) Tak więc Bożym planem dla mnie jest życie mające pełną wartość i cel

Coś jednak sprawia, że nie doświadczam Bożej Miłości...

Przeszkodą dla życia w pełni jest grzech. Często dotyka nas zło z otaczającego nas świata, ale sami również nie jesteśmy wolni od niego. Jak mówi św. Paweł "Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej." (Rz 3,23) Grzech oddziela nas od miłości Bożej. Dzieje się tak, gdy wybieramy zło chcąc żyć niezależnie od Boga i kiedy jesteśmy obojętni na Niego. Konsekwencją jest duchowa śmierć, przepaść między człowiekiem, a Bogiem. Co więcej, sami, naszymi uczynkami nie jesteśmy w stanie zasłużyć sobie na życie wieczne. Ale Bóg nie pozostał obojętny na skutki naszych grzechów... "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga nam dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rz 6,23)

JEZUS CHRYSTUS

Jest jedynym, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbawia człowieka, wyzwala z grzechów i przywraca do życia. "Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami". (Rz 5,8) Ofiara z życia, którą Jezus za nas złożył, ma moc ocalić nas od wiecznego potępienia. Zbawienie dane jest nam za darmo. Ale, aby skorzystać z jego owoców i w nowy sposób doświadczać Bożej miłości, trzeba je przyjąć osobiście. Potrzebny jest krok wiary. Decyzja wyrzeczenia się zła oraz poddania swojego życia Bogu. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia." (Rz 10,9-10)

Jak przyjąć miłość i moc Jezusa

Jeśli chcesz doświadczyć zmiany w swoim życiu stań w szczerości przed Jezusem i pomódl się tymi lub podobnymi słowami: Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Ze względu na nią zapraszam Cię dziś do swego serca. Chcę by moje życie się zmieniło, chcę odrzucić wszelki grzech i brud, które Cię obrażają, chcę doświadczyć Twego przebaczenia, akceptacji, bezpieczeństwa, uzdrowienia, wszystkiego tego co przynosi mi zbawienie, które dla mnie uzyskałeś przez śmierć na krzyżu i Zmartwychwstanie. Wejdź do mego serca, do mojego życia i zajmij się mną. Bądź moim Zbawicielem (chcę przyjmować Twoją pomoc) i Panem (chcę być Tobie posłuszny) na zawsze. Amen.

Jak przyjąć miłość Jezusa.
Bóg nie zostawia mnie...
Jak z wiarę przejść przemianę.