Dzień Skupienia dla osób posługujących

Dzień Skupienia dla osób posługujących


Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby posługujące w naszej wspólnocie na Dzień Skupienia, który odbędzie się 18.03.2023r.

Ramowe godziny naszego spotkania to: 9:30-16:00.
W tym czasie zaplanowana jest msza święta, podsumowanie pierwszego roku pracy w nowej wizji naszej wspólnoty (ewangelizacyjny styl życia) i lektury „Powrót starszego brata” oraz obiad. Nie zabraknie również czasu na rozmowy, przebywanie razem.

Kto tylko będzie miał taką możliwość mile widziane wszelkie wypieki i inne dary stołów.

Wpłaty w wysokości 20zł należy przesyłać na konto:
43 1140 2004 0000 3602 7954 8639
Tytuł wpłaty: „Dzień Skupienia 18.03.2023r.”

Do zobaczenia!

Kiedy:
18.03.2023 r.

Gdzie:
Dom św. Jacka
ul. Przedwiośnie 3
44-119 Gliwice – Sośnica

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
20zł (w tym obiad)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
a.gabrysiak.sne(at)gmail.com

Odpowiedzialna za Dzień Skupienia:
Anna Gabrysiak

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym Dniu Skupienia. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w danym wydarzeniu, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem danego wydarzenia (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócony.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem wydarzenia.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu wydarzenia, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją wydarzeniem.

Zapisy zostały zamknięte

Dobre Wino
Redakcja

Podsumowanie roku 2023 w punktach

Podsumowując w punktach. Organizowaliśmy, współorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w roku 2023 w poniższych wydarzeniach: Przystań SNE – 10 spotkań, msze święte dla rodzin w Bojszowie, bal

Czytaj całość »