Ewangelizacja uliczna – warsztaty

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną mówić innym o Bogu

Wspólnota GŁOS PANA ze Skierniewic poprowadzi warsztaty ewangelizacyjne dla osób, które pragną mówić innym o Bogu.

Orientacyjny plan warsztatów:

10.00 – 10.30 powitanie i uwielbienie
10.30 – 11.30 konferencja
11.30 – 12.00 kawiarenka
12.00 – 13.00 konferencja
13.00 – 14.00 przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 ewangelizacja na ulicy
15.00 – 15.30 podsumowanie
15.30 – 16.00 uwielbienie i zakończenie warsztatów

Wpłaty w wysokości 25zł należy przesyłać na konto:
93 1050 1588 1000 0023 0477 0809
Tytuł wpłaty: „Warsztaty ewangelizacyjne – obiad”
UWAGA! Tylko do 10.11.2023r. przyjmowane są wpłaty na obiad.

Do zobaczenia!

Kiedy:
18.11.2023 r.
w godzinach 10.00 – 16.00

Gdzie:
salka przy parafii św. Kamila
ul. Dubiela 10
41-800 Zabrze

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
Nieodpłatnie.
Obiad mięsny lub wege w cenie 25 zł.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kontakt@snezabrze.pl

Odpowiedzialni za warsztaty:
filia Zabrze św. Kamila

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym Dniu Skupienia. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w danym wydarzeniu, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż tydzień przed rozpoczęciem danego wydarzenia (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócony.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem wydarzenia.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu wydarzenia, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją wydarzeniem.

Zapisy na warsztaty ewangelizacyjne

zostały zakończone