Kana Galilejska dla małżeństw

Na kurs Kana Galilejska zapraszamy małżeństwa, które chcą odświeżyć swój związek. To dobry czas, by powrócić do czasu sprzed ślubu i móc zobaczyć co dziś nam zostało z marzeń i oczekiwań. Spojrzeć na siebie i swoje małżeństwo w sposób świeży i rozpocząć drogę do większej bliskości, spotykając w swoim małżeństwie Jezusa, który jest obecny na weselu w Kanie. On jest obecny i możesz w nowy sposób spojrzeć na swego współmałżonka w okolicznościach Kany Galilejskiej.

Tematy:
– miłość, miłość, miłość (a jakże by inaczej),
– jak różnice seksualne (i nie tylko) między kobietą, a mężczyzną mogą wpłynąć na związek,
– dlaczego warto walczyć o własną autonomię,
– jak sobie radzić z problemami w małżeństwie,
– na czym polega wierność,
– jak najlepiej inwestować w dzieci,
– czym jest ekologia współżycia małżeńskiego,
i w końcu: dlaczego warto zaprosić na wesele… Jezusa.

Na kurs należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas – zapraszamy!

15-17.03.2024 r.

Gdzie:
Dom św. Jacka w Gliwicach Sośnicy,
ul. Przedwiośnie 3

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
240zł za parę (w tym posiłki, kawa, herbata; materiały kursowe)

Kurs prowadzony będzie w formie dochodzonej (bez noclegów)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
b.rojowska.sne@gmail.com

Odpowiedzialna za kurs:
Mariola Nastula

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs Kana Galilejska dla małżeństw

zostały zamknięte