Kana Galilejska dla narzeczonych i małżeństw

Kurs przedmałżeński Kana Galilejska
Kurs skierowany jest do narzeczonych chcących świadomie zawrzeć związek małżeński w Kościele Katolickim.
Jest to kurs także dla osób, dla których Pan Bóg jest kimś odległym i zapomnianym.

Cel:
Celem kursu jest przygotowanie pary do nowej roli jaką przyjdzie im pełnić, poprzez zaproszenie Jezusa na wesele i do swojego małżeństwa. Daje on możliwość lepszego poznania się i stawia przed decyzjami, które mogą zaważyć na szczęściu i trwałości małżeństwa.
Kurs Kana Galilejska prowadzony jest w formie wykładów, a także warsztatów, w które angażują się narzeczeni. Prowadzącymi są małżeństwa z różnym stażem, które dzielą się swoim doświadczeniem życia razem ze sobą i z Bogiem. Małżeństwom na kursie towarzyszy również kapłan.

Tematy:
– miłość, miłość, miłość (a jakże by inaczej),
– jak różnice seksualne (i nie tylko) między kobietą, a mężczyzną mogą wpłynąć na związek,
– dlaczego warto walczyć o własną autonomię,
– jak sobie radzić z problemami w małżeństwie,
– na czym polega wierność,
– jak najlepiej inwestować w dzieci,
– czym jest ekologia współżycia małżeńskiego,
i w końcu: dlaczego warto zaprosić na wesele… Jezusa.

Na kurs Kana Galilejska zapraszamy również małżeństwa, które chcą odświeżyć swój związek. To dobry czas by powrócić do czasu sprzed ślubu i móc zobaczyć co dziś nam zostało z marzeń i oczekiwań. Spojrzeć na siebie i swoje małżeństwo w sposób świeży i rozpocząć drogę do większej bliskości, spotykając w swoim małżeństwie Jezusa, który jest obecny na weselu w Kanie. On jest obecny i możesz w nowy sposób spojrzeć na swego współmałżonka w okolicznościach Kany Galilejskiej.

Na kurs należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik, lekarstwa na własne dolegliwości. Poza tym otwarte serce i duże pragnienie.

Przygotujcie się na intensywnie przeżyty czas – zapraszamy!

Kiedy:
10-12.03.2023 r.

Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno – wychowawczy
w Tarnowskich Górach
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry

Sprawdź dojazd: mapa

Koszt:
260zł osoba dorosła oraz młodzież od 12r.ż.
130zł dzieci od 3r.ż. do 12r.ż.
dzieci poniżej 3r.ż. nie płacą

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
kursy@snegliwice.org

Odpowiedzialna za kurs:
Mariola Nastula

Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego w Kościele Katolickim; zaświadczenie jest bezterminowe i ważne w całej Polsce.

Oprócz tego narzeczeni są zobowiązani do odbycia trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej – są to dwie niezależne rzeczy. Warunkiem koniecznym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego jest obecność na całym kursie.

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w naszym kursie. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamykamy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w kursie, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.

OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją kursu.

Zapisy na kurs

  Nazwisko męża/narzeczonego*

  Imię męża/narzeczonego *

  Email męża/narzeczonego*

  Tel. kontaktowy męża/narzeczonego*

  Nazwisko żony/narzeczonej*

  Imię żony/narzeczonej*

  Email żony/narzeczonej*

  Tel. kontaktowy żony/narzeczonej*

  Staż małżeński - dotyczy małżeństw

  Diecezja w której odbędzie się sakrament - dotyczy narzeczonych


  * Akceptuję warunki regulaminu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem kursu przez Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice.

  Dobre Wino
  Redakcja

  Podsumowanie roku 2022 cz. 4

  Msze święte dla rodzin Już od lipca 2021 roku systematycznie widzimy się w Bojszowie, gdzie ksiądz Jarek robi wszystko, byśmy mogli uczestniczyć pełnymi rodzinami w

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Redakcja

  Podsumowanie roku 2022 cz.3

  Rok 2022 nie był łatwym rokiem dla diakonii kursowej. To pierwszy rok po  przerwie spowodowanej pandemią, kiedy wreszcie można było wznowić organizację spotkań większej ilości

  Czytaj całość »
  Dobre Wino
  Redakcja

  Podsumowanie roku 2022 cz.2

  Na naszym kanale youtubowym Dotyk Boga można było zaobserwować codzienny ruch dzięki serii krótkich, porannych rozważań z liturgii dnia pt. Nauczania Domowe prowadzonych niestrudzenie przez ks.

  Czytaj całość »