Otrzymaliśmy status OPP

Dnia 01.07.2022r. nasze Stowarzyszenie, którego pełna nazwa brzmi: Stowarzyszenie Katolickie Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego oddział Gliwice, otrzymało wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców tym samym otrzymując status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Od nowego roku będziemy mogli m.in. pozyskiwać 1% podatku na cele ewangelizacyjne! Jest to dla nas ogromna radość.