Pielgrzymka SESA Polska na Jasną Górę

Alleluja,
Chrystus Zmartwychwstał!

Pielgrzymka SESA na Jasna Górę – zawierzenie SESA Polska Maryi – Matce Słowa – 31.08.2024

Plan:

 • 10.00 Przywitanie
 • 11.00 Konferencja prof. Aleksander Bańka
 • 12.00 Adoracja eucharystyczna i czas modlitwy osobistej (bazylika)
 • 13.30 Eucharystia i zawierzenie SESA w opiekę Maryi Matki Słowa (kaplica Matki Bożej) – bp. Andrzej Przybylski + akt zawierzenia o. K. Czerwionka CR
 • 14:30 Czas na posiłek
 • 16:00 Dzielenie
 • 16:15 Spotkanie w grupach
 • 17:15 Modlitwa uwielbienia z dziękczynieniem za dzieło SESA Polska
 • 19:00 Zakończenie spotkania
 • 21:00 Apel Jasnogórska dla chętnych (kaplica Matki Bożej)

Koszt:
10 zł za osobę dla organizatora
+ koszt autokaru (30zł)
wyżywienie we własnym zakresie

Wpłat zadatku w wysokości 10zł (dla osób dojeżdżających we własnym zakresie), 40zł (dla osób, które zgłosiły się do zorganizowanego przejazdu) należy przesyłać na konto:
43 1140 2004 0000 3602 7954 8639
Tytuł wpłaty: „Pielgrzymka SESA Polska 2024”

Zapisy i wpłaty do 30 czerwca 2024!

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących małych grup organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z organizacją pielgrzymki.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu grupki, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją pielgrzymki.

Zapisy na pielgrzymkę
SESA Polska
zostały zamknięte