Rekolekcje z o. Ksawerym Knotzem

Rekolekcje dla małżeństw

Sumienie – temat nieodkryty. Często używa się tego słowa, ale rzadko ze zrozumieniem. Wiemy, że człowiek ma zawsze słuchać swojego sumienia, aby rzeczywiście mógł iść do Boga. Ale na czym polega to w praktyce? Jak mówi sumienie? Czy wewnętrzy głos w nas jest rzeczywiście głosem Boga? Małżonkowie, którzy zaczną słuchać sumienia zaczną odkrywać swoją niepowtarzalną drogę do Boga.

Kto prowadzi?
o. Ksawery Knotz – kapucyn, doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor książek, redaktor naczelny portalu internetowego (wortalu) szansaspotkania.net. Prowadzi liczne rekolekcje dla małżeństw. Członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. [źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksawery_Knotz]

Ramowy program:

piątek
18.00 msza święta parafialna, a po niej konferencja dla małżonków (w kościele) 

sobota
16.00- 20.00 konferencje na salkach w domu katechetycznym.
Na zakończenie dnia Adoracja dla małżeństw w kościele.

niedziela
16.00-19.00 konferencje na salkach w domu katechetycznym.
Zakończenie o godz. 19:30 mszą świętą w kościele.

Dodatkowe informacje:
w trakcje przerw zapewniamy kawę, herbatę i ciastko.

Kiedy:
02-04.06.2023r.
Tryb dochodzony (bez noclegów).

Gdzie:
Kościół pw. Cyryla i Metodego w Knurowie
ul. Niepodległości 1
44-196 Knurów

Koszt:
dobrowolna ofiara na zakończenie rekolekcji

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
m.nastula.sne@gmail.com

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

  1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem rekolekcji.
  2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
  3. Po zakończeniu i rozliczeniu rekolekcji, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
  4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
  5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
  6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją rekolekcji.

Zapisy

    Nazwisko żony*