Spotkanie z arcybiskupem Rino Fisichellą

23.03. będzie gościł w diecezji gliwickiej abp Rino Fisichella.

Był biskupem pomocniczym w latach 1998–2002 w diec. rzymskiej, następnie rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego i przewodniczący Papieskiej Akademii Życia. 

Od 2010 do 2022 r. – przewodniczącym Papieskiej Rady ds. krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Od 2022r. jest prefektem Sekcji Nowej Ewangelizacji w Dykasteria ds. Ewangelizacji.

Zadaniem Sekcji jest promowanie odnowionej ewangelizacji w krajach, które już usłyszały pierwsze głoszenie wiary i gdzie od wieków istnieją Kościoły, lecz teraz pojawia się ostygnięcie wiary, swoisty zanik wrażliwości na Boga i sekularyzacja społeczeństwa.

Abp będzie u nas na rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego.

Plan wydarzenia:

 • 16:00-18:00 Wieczór Uwielbienia i Uzdrowienia – modlitwę poprowadzi Michał Świderski
 • 18:00 czas na relacje – herbata, kawa
 • 18:30 Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Rino Fisichella 
  Nauczanie „Pielgrzymi nadziei” (ok. 1,5h z tłumaczeniem)
 • 21:00 zakończenie (apel)


Będzie również możliwość wspólnej kolacji, więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy poniżej.

Zapraszamy do parafii Matki Bożej Częstochowskiej na Trynku w Gliwicach w sobotę 23.03.

REGULAMIN:

 1. Dziękujemy za wyrażenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu. Informujemy, że zgłoszenie jest ważne dopiero po wpłaceniu zadatku/opłaty (wartość zadatku i dane do wpłaty podajemy również w wiadomości potwierdzającej otrzymanie zgłoszenia).
 2. Zadatek należy wpłacić po otrzymaniu wiadomości o wpłynięciu zgłoszenia. Termin wpłaty upływa w dniu zamknięcia zapisów – zapisy zamkniemy 13.03.2024r. lub po wyczerpaniu miejsc. Informację o zakończeniu zapisów umieszczamy każdorazowo na naszej stronie.
 3. Jeśli wpłaciłeś zadatek, lecz musisz zrezygnować z uczestnictwa w tym wydarzeniu, zwrócimy Ci zadatek jedynie wtedy, gdy zgłosisz nam swoją rezygnację w terminie nie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem tego spotkania (czyli do zakończenia zapisów).
  Jeśli zgłosisz swoją rezygnację po zakończeniu zapisów, Twój zadatek nie zostanie zwrócona.


OŚWIADCZENIE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1.

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem spotkania.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu wydarzenia, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją spotkania.

Chcemy, by to spotkanie z arcybiskupem Rino Fisichellą rozpaliło w nas pragnienie ewangelizacji w jeszcze większym zakresie, niż robimy to na co dzień, dlatego po zakończeniu części oficjalnej, będzie możliwość spotkania się z gościem diecezji gliwickiej w mniejszym gronie: kapłanów i liderów wspólnot oraz liderów filii SNE Gliwice.

W celach organizacyjnych, osoby chętne na takie spotkanie rozpoczynające się bezpośrednio po apelu i przejściu do restauracji (około godziny 21:15), prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

ZAPISY DOTYCZĄ TYLKO SPOTKANIA, KTÓRE ROZPOCZNIE SIĘ o godz. 21:15.

Koszt kolacji: 50zł

Wpłaty należy przesyłać na konto:
43 1140 2004 0000 3602 7954 8639
Tytuł wpłaty: „Spotkanie z abp. Rino Fisichellą”

Zapisy zostały zamknięte