Szkoła Animatora

Zapraszamy na drugie, po przerwie covidowej, spotkanie formujące animatorów jak i kandydatów na animatorów oraz chętne osoby posługujące w ramach naszej wspólnoty.

Pierwsze takie spotkanie odbyło się 14.02, najbliższe odbędzie się 10.04, a kolejne 12.06 od godziny 18:45 (po mszy świętej).

Do zobaczenia w domu św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy (ul. Przedwiośnie 3).