Uświęcająca moc nadziei

„Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.” J 3,1-3

Święty Jan zachęca nas: zobaczcie. Zwróćmy dzisiaj uwagę na tę zachętę w kontekście wspólnoty Kościoła. Popatrz na Kościół i zobacz jak Bóg kocha. Zobacz do czego Bóg powołuje tych, którzy w Kościele funkcjonują, żyją, rozwijają się.

Trzeba więc popatrzeć na świętych. Na tych, którzy są osobami przemienionymi przez moc Boga, a zatem tymi, którzy są wzorem. Patrząc na nich możemy powiedzieć: „zobaczcie jak miłość Boża działa w człowieku. Zobaczcie do czego jest zdolna doprowadzić miłość Boga, do jakich heroicznych czynów, do jak cudownej mądrości, do jakiej wspaniałej jedności w budowaniu wspólnoty”. To jest coś, co powinno nas zachwycać. Dzięki ukochaniu przez Boga człowiek jest zdolny wznieść się na takie wyżyny, osiągnąć tak piękne, wspaniałe bogactwo swojego wnętrza, swojej osobowości. I dalej, jak bardzo człowiek jest w stanie służyć, pomagać, ofiarować i oddać siebie dla Boga i bliźnich. Zobaczcie jaką miłością obdarza nas Ojciec! Jak ta miłość w przedziwny, cudowny sposób, nas rozwija i kształtuje.

Święty Jan pokazuje tę perspektywę, tego, że stopniowo będziemy do Niego jak najbardziej podobni, coraz bardziej podobni. I ci, których widzimy dzisiaj jako osoby, które podziwiamy, które są wspaniałym znakiem współpracy Boga z człowiekiem, te osoby nam mówią jak jeszcze więcej otrzymamy w niebie. Ale zanim to nastąpi Jan nas uczy: „słuchajcie, jeśli chcecie być na tej drodze, to uświęcanie jest możliwe, dlatego, że opieramy się na Bogu”. Jan nazywa to „złożeniem nadziei w Nim”. Święci to ci, którzy swoje życie oparli o Boga, o tę obietnicę: będziesz w niebie, będziesz święty, będziesz blisko Boga, jesteś dziedzicem Królestwa. Oprzyj się na tym. To jest motor, który napędza twoje możliwości, twój wewnętrzny potencjał, bo zaczynasz coraz bardziej opierać się na tym, co Bóg ci daje. Nie na tym, czego ci brakuje, nie na tym, co ci się nie udało. Zaczynasz opierać się na obietnicach Boga, który mówi: „Ja będę z tobą rozmawiał”, no to rozmawiajmy. Bóg mówi: „Ja będę ci pomagał”, no to ja chcę tej pomocy. Bóg mówi: „Ja będę cię karmił swoim słowem”, dobrze Boże, ja chcę słuchać tego słowa, które mnie podnosi, „Ja ci dam Ciało Mojego Syna”, dobrze, ja chcę się karmić Boże. I za każdym razem pokładasz nadzieję. Jeszcze bardziej się opierasz, jeszcze mocniej przylgniesz do tego co stanowi szansę daną przez Boga, możliwość i rozwój. I uświęcasz się. Ta nadzieja ma właśnie taką moc. Ma moc przekształcenia twojego serca.

Zadanie dla ciebie na dziś: popatrz w jakim miejscu powinieneś bardziej zaufać Panu Bogu. Poproś o to. Niech ta nadzieja w tobie rośnie. Wtedy będzie rósł w tobie ten Boży Duch, Boża perspektywa i Boża świętość. Niech On sam, Święty, wzywający do świętości, błogosławi ci w tym.

Dobre Wino
Redakcja

Nie na mojej zmianie

Kurs Nowe Życie – Cork, Listopad 2022  Nasze FIAT Wspólnota SNE Cork działa w Irlandii od dwóch lat. Rok 2022 okazał się wyjątkowo owocny, gdyż

Czytaj całość »
Dobre Wino
Iwona

Czy jestem sługą?

„Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością.” Łk 17,10b Ten fragment nieustannie wraca nie tylko w czytaniach z dnia, ale i w moim

Czytaj całość »