Zapisy do grupek dzielenia

Formacja w małych grupach

Z początkiem 2024 roku animatorzy poproszeni byli o deklarację: z jaką częstotliwością mogą prowadzić grupki (co dwa, trzy lub cztery tygodnie) i z jaką intensywnością są w stanie przerabiać formację (tydzień formacyjny w tydzień, tydzień formacyjny w dwa tygodnie czy tydzień formacyjny w miesiąc). Część animatorów przekazało nam informację, że chcą nadal formować się i wzrastać w składzie, w którym byli do tej pory. Więcej o tym pisaliśmy we wpisie podsumowanie spotkania dotyczącego grupek.

Pragniemy, by grupki na nowo stały się miejscem poznawania Boga, zachwycania się Jego miłością, bliskością i obecnością w naszym życiu. By ta relacja rozpalała w nas ten ewangelizacyjny styl życia całej SNE Gliwice.

Animatorzy, którzy mogą przyjąć osoby do grupki to:

 • Tomek Gawek – posługuje jako wstawiennik w naszej wspólnocie oraz w diakonii kursowej; spotkania małej grupy prowadzone będą co dwa tygodnie.
 • Piotr Mostowski – lider filii Toszek; spotkania małej grupy prowadzone będą raz w miesiącu.
 • Gosia Krawczyk – posługuje w diakonii uwielbienia; spotkania małej grupy prowadzone będą co 3 tygodnie.
 • Kasia Miciniak – posługuje jako wstawiennik w naszej wspólnocie; odpowiedzialna za organizację Wieczorów Uwielbienia i Uzdrowienia; spotkania małej grupy prowadzone będą co dwa tygodnie.
 • Basia Gadkowska – posługuje w diakonii uwielbienia oraz w kawiarence; spotkania małej grupy prowadzone będą co dwa tygodnie.
 • Bożena Stabiszewska – posługuje jako wstawiennik w naszej wspólnocie; spotkania małej grupy prowadzone będą co dwa tygodnie.
 • Mariola Nastula – posługuje jako wstawiennik w naszej wspólnocie, współodpowiedzialna za formację małżeńską i grupki dzielenia; spotkania małej grupy odbywać się w miesiącach, w których nie będzie Szkoły Animatora, czyli średnio co drugi miesiąc (jest to grupka animatorska).
 • Dorota Jurkojć – posługuje w diakonii uwielbienia; spotkania małej grupy odbywać się będą w miesiącach, w których nie będzie Szkoły Animatora, czyli średnio co drugi miesiąc (jest to grupka animatorska). Przerabiany będzie VI rok formacji.

Kiedy/w jakie dni:
każda grupka umawia się między sobą indywidualnie

Gdzie:
każda grupka umawia się między sobą indywidualnie

Czas:
1,5h-3h w zależności od potrzeb i ilości osób

Deklaracje
składane są na rok. Po tym czasie będzie można zweryfikować swoje pragnienia i zaangażowanie oraz – w razie potrzeby – zmienić grupkę

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
m.nastula.sne@gmail.com

OŚWIADCZENIE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celach podanych poniżej.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych na formularzach zgłoszeniowych na stronie www.snegliwice.org jest Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Lompy 5/1

 1. Dane osobowe zebrane na formularzach zgłoszeniowych dotyczących kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Katolickie – Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego Oddział Gliwice są wykorzystywane wyłącznie w celach organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem zapisów do grupek.
 2. Zebrane dane osobowe nie są przetwarzane i udostępniane w żadnym innym celu, poza celem wymienionym w pkt. 1.
 3. Po zakończeniu i rozliczeniu kursu, pozyskane dane są każdorazowo usuwane z systemu informatycznego strony www.snegliwice.org.
 4. Osoba podająca dane ma prawo dostępu do nich oraz zgłaszania wszelkich zmian i zastrzeżeń.
 5. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zawiadomienia o każdorazowej zmianie celu przetwarzania zebranych danych osobowych i uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, na inny niż w/w cel przetwarzania danych.
 6. Podanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dotyczą i jest niezbędne do zrealizowania formalności związanych z organizacją grupek.

Zapisy