Formacja dla wstawienników

Informacje:

Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach, we współpracy z Domem Miłosierdzia i Wspólnotą Samarytanie, rozpoczyna nową edycję formacji, przygotowującą do posługi modlitwą wstawienniczą. Propozycję kierujemy do aktywnych członków wspólnot katolickich, zdecydowanych zaangażować się sercem w bezinteresowną modlitwę prośby o Boże łaski dla potrzebujących osób. 

Spotkania formacyjne będą się odbywały online poprzez komunikator Zoom, dwa razy w miesiącu w czwartki od godz. 18:30 przez 1,5-2 godzin, w terminach wskazanych poniżej. Wymagane jest wzięcie udziału w min. 80% spotkaniach formacyjnych. W trakcie spotkań formacyjnych będą tworzone małe grupy dzielenia, w których uczestnictwo jest obowiązkowe. 

Planowane są także 2 obowiązkowe spotkania stacjonarne (weekendowe) poświęcone warsztatom modlitwy wstawienniczej. Spotkania stacjonarne odbywać się będą w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). 

Zgłoszenia uczestnictwa w formacji przyjmowane będą poprzez wypełnienie i wysłanie załączonego formularza. Obligatoryjnie wymagane jest przedłożenie w formie skanu zgody lidera i kapłana wspólnoty na uczestnictwo w formacji (wzór w załączeniu). Dodatkowo, osoby będące w związku małżeńskim proszone są o uzyskanie pisemnej zgody współmałżonka.

Przed rozpoczęciem formacji wymagane jest przeczytanie książki o. Józefa Kozłowskiego „Z grzechu do wolności”. Jej treść nie tylko wprowadza i zgłębia temat modlitwy wstawienniczej, ale też pozwala spojrzeć w swoje wnętrze i przeprowadzić przez proces osobistego uzdrowienia – a taki jest niezbędny do tego, aby służyć innym. Książka jest dostępna w naszym sklepie internetowym na stronie:       https://sklep.dotykBoga.pl/

Harmonogram spotkań online w roku 2023 (czwartki):

Styczeń: 12 i 26
Luty: 9 i 23
Marzec: 9 i 23
Kwiecień: 13 i 27
Maj: 11 i 25

Terminy spotkań stacjonarnych w roku 2023: 

Kwiecień:  22-23 
Czerwiec:  17-18 

Uczestnictwo w Formacji online jest bezpłatne, można złożyć dobrowolny datek wspierający dzieła prowadzone przez naszą wspólnotę na konto Stowarzyszenia Katolickiego Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego w Gliwicach nr  97 1140 2004 0000 3602 7557 8330 z dopiskiem: „Formacja wstawienników”.

Koszt weekendowych spotkań stacjonarnych, ze względu na obecną niestabilność cen, zostanie podany w terminie późniejszym. 

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.12.2022r. Ilość miejsc ograniczona.

Pytania oraz skany podpisanych zgód należy kierować na adres mailowy: modlitwawstawiennicza.sne@gmail.com