Skauci Króla – informacje podstawowe

Formacja Skautów Króla skierowana jest do dzieci i młodzieży, można ją rozpocząć od 5 roku życia. Skauting jest narzędziem służącym ewangelizacji dzieci i ich środowiska, a jego celem nadrzędnym jest przyprowadzenie dzieci do Jezusa i nauczenie ich trwania w relacji z Nim. Ponadto ma on pomóc dzieciom odnaleźć w przyszłości swoje miejsce w Kościele, we wspólnocie i w społeczeństwie. Metoda […]