Skauci Króla – informacje podstawowe

Formacja Skautów Króla skierowana jest do dzieci i młodzieży, można ją rozpocząć od 5 roku życia.

Skauting jest narzędziem służącym ewangelizacji dzieci i ich środowiska, a jego celem nadrzędnym jest przyprowadzenie dzieci do Jezusa i nauczenie ich trwania w relacji z Nim. Ponadto ma on pomóc dzieciom odnaleźć w przyszłości swoje miejsce w Kościele, we wspólnocie i w społeczeństwie.

Metoda jest zaczerpnięta ze skautingu, a jej celem jest formowanie siebie i dzieci w czterech aspektach życia: fizycznym, duchowym, intelektualnym i społecznym.
Dzieci w czasie spotkań uczestniczą we wspaniałej przygodzie, odkrywamy wspólnie Boga i świat. Skauci Króla poznają prawdy Biblijne i zdobywają sprawności skautowe. Wszystkim aktywnościom towarzyszy modlitwa, elementy wychowania w duchu wartości Kościoła Katolickiego.

Po uroczystym złożeniu Przeczenia Skautowego dnia 31.03.2017r., rozkazem Komendy Głównej Skautów Króla we Wrocławiu staliśmy się Szczepem Nr 4. Od momentu złożenia Przyrzeczenia jesteśmy również członkami Stowarzyszenia Skautów Króla.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Skautów Króla znajduje się na stronie: Skauci Króla

Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów – zapraszamy na nasze zbiórki. Zainteresowane dzieci mogą dołączyć do grupy na każdym spotkaniu, po rozmowie z osobą prowadzącą i wypełnieniu przez rodziców zgody na udział dziecka w zbiórkach.

Proponujemy również rodziców, by dać się wciągnąć w przygodę, jaką jest poznawanie Boga ze swoimi dziećmi. Skauci Króla są formacją nie tylko dla dziecka, ale i dla rodziców – dla całej rodziny. Instruktorem może zostać osoba, która już jest uformowana i ugruntowana w wierze, będąca we wspólnocie, obecnie lub w przeszłości podejmujące pewne posługi. Zachęcamy więc do wejścia w  posługę SK całymi rodzinami, który jest czasem poświęconym nie tylko na swój indywidualny rozwój, ale przede wszystkim na budowanie rodzinnej relacji z Bogiem.

Skauci Króla to formacja mundurowa. Mamy swoje mundury, swoje barwy, swoją obrzędowość.

W SK obowiązuje 5 stopni skautowych dostosowanych do wieku dzieci i młodzieży:

  1. Tropiciel – od 5 do 6 lat
  2. Odkrywca – od 7 do 9 lat
  3. Zwiadowca – od 10 do 13 lat
  4. Wędrownik – od 14 do 18 lat
  5. Obieżyświat – od 17 do 21 lat

W zbiórkach mogą brać udział dzieci młodsze (poniżej 5r.ż.) jeśli rodzice zaangażują się w prowadzenie zbiórek (zostaną instruktorami).

Zbiórki będą odbywać się dwa razy w miesiącu: raz w miesiącu w Łączy po mszy świętej dla rodzin, a drugi raz w soboty o 15:00 w Knurowie.

Najbliższa zbiórka odbędzie się w sobotę 06.11.2021r. o 15:00 w Knurowie przy kościele pw. św. św. Cyryla i Metodego, ul. Niepodległości 1. Parking znajduje się za kościołem od ulicy Kopalnianej.

Prosimy, by na każdą zbiórkę zabierać ze sobą zeszyt skautowy i podstawowe przybory szkolne.

Wszelkie pytania prosimy kierować do komendant Szczepu pwd Magdaleny Piszczek na adres mailowy m.piszczek.sne(at)gmail.com.