Poszukiwanie mądrości

„Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” (Łk 5,5) Szymon Piotr znał dobrze swój fach. Wiedział, że jeśli całą noc nie złowili żadnych ryb, to za dnia tym bardziej nie ma po co zarzucać sieci. To w nocy ryby żerują, są aktywniejsze i odważniejsze, podchodzą bliżej […]