Modlitwa za duszę śp. Benedykta XVI

Dziękując dziś Bogu za łaski, których nam udzielał w minionym roku, otwierając się na nowe, które wierzymy, że otrzymamy, pamiętajmy również o modlitwie za duszę dziś zmarłego Benedykta XVI – wdzięczni za jego posługę ku budowaniu Kościoła. Msza święta pogrzebowa Benedykta XVI odbędzie się 5 stycznia, przewodniczyć jej będzie papież Franciszek. Znakiem włączenia się naszej diecezji w […]