Diakonie

Diakonie wspólnoty SNE Gliwice zapraszają do włączenia się w służbę.

Każda inicjatywa wymaga zaangażowania. Każde zaangażowanie pociąga za sobą nowe pomysły. Nowe pomysły potrzebują chętnych do działania. Można stać i się przyglądać, można też dać się porwać w ten wir radości działania jakim jest służba.
Jeśli szukasz swojego miejsca we wspólnocie zachęcamy do zaangażowania się w pracę w którejś z opisanych poniżej diakonii.

Jeśli nie odnajdujesz się w żadnej z działających diakonii, a masz pomysł na nową – napisz do Ani Gabrysiak na adres: a.gabrysiak.sne(at)gmail.com

Ideą diakonii jest służba całej wspólnocie, dlatego zapraszamy do zaangażowania się osoby ze wszystkich filii. Dzięki temu możemy trwać w jedności i realizować wizję wspólnoty, służąc sobie wzajemnie.

UWAGA: przypominamy, że do diakonii zapraszamy wyłącznie osoby będące członkami wspólnoty, czyli formujące się w SNE Gliwice i uczestniczące w spotkaniach małych grup.

“Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.” 1Kor 12, 4-6

Nie zwlekaj, zaangażuj się już dziś:

Diakonia Dotyk Boga

Odpowiedzialny: Rafał Jujka
r.jujka.sne(at)gmail.com

Diakonia zajmuje się m.in. rejestrowaniem na filmach świadectw, nauczań, kursów i różnych wydarzeń wspólnotowych takich jak np. Wieczory Uzdrowienia i Mocy. Wykonuje prace związane z przygotowaniem programów Dotyk Boga w radiu i w internecie, wydawaniem książek, broszur i DVD. Poszukujemy operatorów filmowych, montażystów video i dźwięku, grafików (tworzenie miniaturek i animacji czołówek filmów, oprawa graficzna wydawnictw, skład książek, materiały reklamowe), a także osób do obsługi kampanii reklamowych.

Diakonia Uwielbienia

Odpowiedzialny: Robert Krawczyk
r.krawczyk.sne(at)gmail.com

Misją diakoni uwielbienia jest ciągłe przenoszenie modlitwy wspólnotowej na głębsze wody, wychodzenie poza utarte schematy, czerpanie z bogactwa tradycyjnych modlitw Kościoła, twórcze i charyzmatyczne animowanie modlitwy poprzez wykorzystanie dostępnych środków wyrazu przy całkowitym zaangażowaniu własnych obdarowań.

Diakonia Dziecięca

Odpowiedzialna: Leokadia Klups
l.klups.sne(at)gmail.com
Odpowiedzialna za diakonię dzieci młodszych: Cecylia Laksa
celaks(at)gmail.com Tel 609319765

Główną posługą diakonii jest dbanie, aby nasze pociechy dobrze spędziły czas podczas piątkowych spotkań wspólnoty oraz na kursach. Jedną z odpowiedzialności członków diakonii jest także prowadzenie dla dzieci formacji Skauci Króla. Poszukujemy osób do opieki nad małymi dziećmi (2-6 lat) w trakcie spotkań oraz chętnych do zaangażowania w formację Skautów. Potrzebna też pomoc do organizowania czasu dzieciom podczas kursów.

Diakonia Edukacji Finansowej

Odpowiedzialna: Małgorzata Comi-Siwińska
m.comi.sne(at)gmail.com

Diakonia zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem kursów Edukacji Finansowej Crown – stacjonarnych i przez Skypa. Kształtuje i utrzymuje w formie przyszłych animatorów finansowych. Współpracuje z Fundacją Finansową Crown w Warszawie. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Diakonia Kursowa

Odpowiedzialny: Jacek Rojowski
j.rojowski.sne(at)gmail.com

Diakonię kursową tworzy obecnie około 10 osób. Główną działalnością diakonii jest organizowanie i prowadzenie kursów formacji Szkół Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA), której nasza SNE jest członkiem. Ponieważ nie trzeba być członkiem diakonii aby uczestniczyć w ekipach kursowych, członkostwo w diakonii kursowej ogranicza się do osób, które prowadzą poszczególne kursy, czyli pełnią rolę dyrektorów i koordynatorów.

Diakonia Uwielbienia

Odpowiedzialny: Robert Krawczyk
r.krawczyk.sne(at)gmail.com

Misją diakoni uwielbienia jest ciągłe przenoszenie modlitwy wspólnotowej na głębsze wody, wychodzenie poza utarte schematy, czerpanie z bogactwa tradycyjnych modlitw Kościoła, twórcze i charyzmatyczne animowanie modlitwy poprzez wykorzystanie dostępnych środków wyrazu przy całkowitym zaangażowaniu własnych obdarowań.

Diakonia Modlitwy Wstawienniczej

Odpowiedzialna: Mariola Nastula
m.nastula.sne(at)gmail.com

Diakonia odpowiada za posługę modlitwy wstawienniczej na spotkaniach wspólnoty, kursach oraz Wieczorach Uzdrowienia i Mocy. Członkami diakonii mogą zostać osoby, które przez rok są wstawiennkami różańcowymi, następnie przygotują się do służby poprzez formację wstawienników.

Diakonia Muzyczna

Odpowiedzialny: Marcin Kamiński
m.kaminski.sne(at)gmail.com

Diakonia ta prowadzi uwielbienie na cotygodniowych spotkaniach wspólnoty oraz organizowanych przez nas inicjatywach. W ramach jej posługi jest także oprawa muzyczna wspólnotowych Eucharystii. W jedną sobotę w miesiącu odbywają się próby muzyczne dla wszystkich filii wspólnoty. Jest to zarówno czas nauki piosenek wykorzystywanych podczas poszczególnych posług, zwłaszcza kursowych, jak i nawiązywania relacji. Warunkiem włączenia się w posługę muzyczną jest obecność na próbach. Służbę można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu.

Diakonia Techniczna

Odpowiedzialny: Norbert Broll
n.broll.sne(at)gmail.com

Diakonia techniczna zajmuje się nagłośnieniem na cotygodniowych spotkaniach wspólnoty oraz różnych organizowanych przez nas inicjatywach. Osoby chętne do włączenia się w służbę w diakonii prosimy o kontakt z odpowiedzialnym. Nie jest wymagane doświadczenie. Nauka podłączania i obsługi sprzętu odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu na próbach diakonii muzycznej (jedna sobota w miesiącu).

Diakonia Wstawienników Różańcowych

Odpowiedzialne: Magdalena Rajtor i Katarzyna Janowska
modlitwa.sne(at)gmail.com

Diakonia wstawienników różańcowych w sposób szczególny otacza modlitwą naszą wspólnotę i intencje modlitewne, które otrzymujemy przez strony internetowe Dotyk Boga i SNE. Osoby posługujące w ramach tej diakonii raz w tygodniu otrzymują intencje, zwykle drogą mailową, w których modlą się przez określony czas. Są to prośby zarówno z naszej skrzynki mailowej jak i intencje nadsyłane po obejrzeniu programów Dotyku Boga. Uczestnictwo w tej diakonii jest też pierwszym krokiem w formacji wstawienników.