Bóg powołuje każdego

„Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, […]

Badanie serca

Mk 7,14-23„Co wychodzi z człowieka, to właśnie go plami. Z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli…” Ten fragment zawsze przywodzi mi na myśl powiedzenie: stoi pod figurą, a diabła ma za skórą. Sama po sobie wiem, że niejednokrotnie bardziej czczę Boga słowami niż sercem. Tak często krytykujemy faryzeuszy, że wypełniali nakazy i zakazy, a w […]

Przez wiarę

„Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej. Dzięki niej nasi przodkowie otrzymali świadectwo.” (Hbr 11,1-2) Jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków pokazuje nam wiarę starotestamentowych Patriarchów. Choć nie mieli oni jeszcze okazji poznać Chrystusa i doświadczyć Jego zbawczej ofiary, mogą być dla nas wzorem nie tylko tego, jak wierzyć w Boga, ale […]

Czy jestem sługą?

„Jesteśmy nieużytecznymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością.” Łk 17,10b Ten fragment nieustannie wraca nie tylko w czytaniach z dnia, ale i w moim życiu. Ile trzeba mieć pokory, by uznać siebie za nieużytecznego sługę? Jak to, ja nieużyteczna? Przecież zrobiłam to i to i jeszcze tamto? Poświęciłam czas, energię i wszystkie moje umiejętności, […]

Świadek miłości

Łk 9,51-56 „Lecz On odwrócił się i skarcił ich” Jak wiele jeszcze muszę się uczyć, by być autentycznym posłańcem Bożej miłości.  Jezu, Ty, który nie robisz różnicy między wierzącym a poganinem, znowu pokazujesz, że trzeba być przygotowanym na odrzucenie.  Uczniowie reagują gniewem, chcą wymierzać karę tym, którzy nie chcą Cię przyjąć, a Ty znowu uczysz […]

Poszukiwanie mądrości

„Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” (Łk 5,5) Szymon Piotr znał dobrze swój fach. Wiedział, że jeśli całą noc nie złowili żadnych ryb, to za dnia tym bardziej nie ma po co zarzucać sieci. To w nocy ryby żerują, są aktywniejsze i odważniejsze, podchodzą bliżej […]

Nie oglądaj się wstecz

„Pójdź za Mną… Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym.” (Łk 9,59-62) Dawniej cały dzisiejszy fragment Ewangelii (Łk 9,51-62) wydawał mi się być przeznaczony tylko dla stanów konsekrowanych, więc nie zaprzątałam sobie nim głowy. Od jakiegoś czasu patrzę jednak na niego inaczej. Myślę, że aby pójść […]

W mocy Ducha Świętego

Łk 14,46-53 W dzisiejszej Ewangelii poruszyły mnie cztery szczególne zdania. „Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka” Jezus odchodząc posyła uczniów, by głosili Królestwo Boże na całym świecie. Nie pozwala im jednak wyruszyć, póki nie zostaną do tego przygotowani. Bez mocy Ducha Świętego nie potrafiliby powiedzieć: „Jezus jest Panem”, a co dopiero […]

Ten, kto uwierzy

Mk 16,16 „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi.” Panie Jezu, co to znaczy uwierzyć? Co to znaczy być osobą wierzącą? Czy wierzyć to to samo, co praktykować, być posłusznym, grzecznym, ułożonym? Czy wierzyć to wypełniać przykazania, nakazy, zakazy i nie wychylać się ponad powszechnie obowiązującą normę? Skoro […]

Przypowieść o starszym synu

Łk 15,1-3.11-32 Dlaczego właśnie taki tytuł? Tym razem chciałabym na przypowieść o marnotrawnym synu spojrzeć z perspektywy tego „prawego” syna. Przez wiele lat słysząc tę historię myślałam sobie, że starszy syn Ojca ma świętą rację buntując się przeciwko temu, co się wydarzyło. Przecież był Ojcu wierny. Służył Mu, nigdy Go nie zostawił, a więc zasłużył […]