Poszukiwanie mądrości

„Mistrzu, trudziliśmy się przez całą noc i nic nie złowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci.” (Łk 5,5) Szymon Piotr znał dobrze swój fach. Wiedział, że jeśli całą noc nie złowili żadnych ryb, to za dnia tym bardziej nie ma po co zarzucać sieci. To w nocy ryby żerują, są aktywniejsze i odważniejsze, podchodzą bliżej […]

Nie oglądaj się wstecz

„Pójdź za Mną… Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym.” (Łk 9,59-62) Dawniej cały dzisiejszy fragment Ewangelii (Łk 9,51-62) wydawał mi się być przeznaczony tylko dla stanów konsekrowanych, więc nie zaprzątałam sobie nim głowy. Od jakiegoś czasu patrzę jednak na niego inaczej. Myślę, że aby pójść […]

W mocy Ducha Świętego

Łk 14,46-53 W dzisiejszej Ewangelii poruszyły mnie cztery szczególne zdania. „Pozostańcie w mieście, dopóki nie zostaniecie napełnieni mocą z wysoka” Jezus odchodząc posyła uczniów, by głosili Królestwo Boże na całym świecie. Nie pozwala im jednak wyruszyć, póki nie zostaną do tego przygotowani. Bez mocy Ducha Świętego nie potrafiliby powiedzieć: „Jezus jest Panem”, a co dopiero […]

Ten, kto uwierzy

Mk 16,16 „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, ten się potępi.” Panie Jezu, co to znaczy uwierzyć? Co to znaczy być osobą wierzącą? Czy wierzyć to to samo, co praktykować, być posłusznym, grzecznym, ułożonym? Czy wierzyć to wypełniać przykazania, nakazy, zakazy i nie wychylać się ponad powszechnie obowiązującą normę? Skoro […]

Przypowieść o starszym synu

Łk 15,1-3.11-32 Dlaczego właśnie taki tytuł? Tym razem chciałabym na przypowieść o marnotrawnym synu spojrzeć z perspektywy tego „prawego” syna. Przez wiele lat słysząc tę historię myślałam sobie, że starszy syn Ojca ma świętą rację buntując się przeciwko temu, co się wydarzyło. Przecież był Ojcu wierny. Służył Mu, nigdy Go nie zostawił, a więc zasłużył […]

Co przyrzekł Bogu

Jest to jedna z najdonioślejszych pieśni, śpiewanych w Kościele, jakie znam. W Niedzielę Chrztu Pańskiego, na nowo zatrzymałam się nad treścią jej tekstu: „Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze”. Chciałoby się powiedzieć: przecież ja nic nie przyrzekałam. Miałam raptem niecały miesiąc życia, gdy rodzice zanieśli mnie do kościoła. Jaki miałam wpływ na […]

On nie chodzi z nami

Mk 9,38-40: „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.” Wielokrotnie zastanawiałam się, o co tak naprawdę chodzi w tym wypowiedzianym przez Jezusa zdaniu. Myślę, że aby to zrozumieć, trzeba najpierw spojrzeć na słowa wypowiedziane przez apostoła Jana. Twierdził On, że należy zabraniać wyrzucania złych duchów komuś, kto nie jest bezpośrednim uczniem Jezusa. […]

Adwent

…Spuście rosę, niebiosa z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem sprawiedliwego. Niech się otworzy ziemia, niech się otworzy ziemia, i zrodzi Zbawiciela… Jakoś tak się składa, że każdego roku bywam na pierwszych roratach rozpoczynających adwent i nieustannie już pierwsze dźwięki tej pieśni wywołują u mnie gęsią skórkę… Znowu czuję się jakbym miała 8, może […]

Wierzę, więc mówię

2 Kor 4,13: „Mamy zaś tego samego Ducha wiary, o którym jest napisane: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem. My także wierzymy i dlatego mówimy.” No właśnie… Gdyby zapytać ludzi, czy wierzą w Boga Ojca, w Boga Syna, w Boga Ducha Świętego, to mimo procesów, jakie zachodzą w świecie i w naszym kraju, to nadal duża część ludzi […]

Starajmy się o dary duchowe

Przepiękny jest 14 rozdział pierwszego listu do Koryntian: „Starajcie się o miłość, ale ubiegajcie się też o dary duchowe, zwłaszcza o dar prorokowania.” (14,1) „Ten zaś, kto prorokuje, mówi po to, aby ludzi zbudować, zachęcić i pocieszyć.” (14,3) … „a kto wygłasza proroctwa, buduje Kościół.” (14,4b) „Chciałbym, abyście wszyscy mówili językami, ale jeszcze bardziej pragnę, […]