Rozważanie z dnia 19.12.2022r.

Łk 1,5-25A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. (Łk 1,29) Czy nie zdarzają się wam sytuacje, kiedy mimo, że Pan Bóg zaprasza Was do czegoś, wątpicie w to, że dacie radę? Czy nie zdarza […]

Rozważanie z dnia 30.11.2022r.

30.11.2022r. Mt 4,18-22 „Zarzucali sieci w jezioro, gdyż byli rybakami… Byli w łodzi ze swym ojcem Zebedeuszem i naprawiali sieci”. O samym powoływaniu pisałam już wiele razy. Tym razem zwróciłam uwagę na sam moment, w którym to nastąpiło. Często wydaje nam się, że Jezus powołuje nas do służby wtedy, gdy jest odpowiedni ku temu nastrój. […]

Rozważanie z dnia 14.11.2022r.

Łk 18,35-43 „Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Ci, którzy szli z przodu, nalegali, by zamilkł, ale on jeszcze głośniej krzyczał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną.” W dzisiejszej Ewangelii można znaleźć wiele tematów do rozważania, ale ja zatrzymałam się na wołaniu niewidomego, reakcji tłumu i odpowiedzi wołającego. Już pierwsze zawołanie tego człowieka jest […]

Rozważanie z dnia 09.11.2022r.

J 2,13-22 „Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego Ojca.” Tak sobie myślę, że to pouczenie można odnieść nie tylko dosłownie do handlu na terenie świątyni, ale również do tych sytuacji, gdy próbuję licytować się z Bogiem na modlitwie. Pan Bóg wzywa nas, byśmy przychodzili do Niego z tym wszystkim, co […]

Rozważanie z dnia 10.11.2022r.

Łk 17,20-25 „Królestwo Boże jest bowiem pośród was.” Wierzysz w to? W modlitwie Pańskiej mówimy: „Święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje.” Królestwo Boże jest naprawdę pośród nas, lecz często tego nie dostrzegamy. Zaślepieni doczesnością, tym, co oferuje nam świat, tracimy Boże Królestwo z oczu. Jezus powiedział, że jest z nami przez wszystkie dni, aż […]

Rozważanie z dnia 28.10.2022r.

Łk 6,12-19 „A każdy z tłumu starał się Go dotknąć, bo moc wychodziła od Niego i uzdrawiał wszystkich.” Nasuwa mi się dzisiaj taka myśl: Tak wielu z nas pragnie, by Jezus uzdrawiał nas i bliskie nam osoby, ale co robimy w tym kierunku? Jezus w większości uzdrawiał tych, którzy sami wychodzili z inicjatywą. Czy potrafię, […]

Rozważanie z dnia 19.10.2022r.

Łk 12,39-48 „Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego […]

Rozważanie z dnia 21.09.2023r.

Ef 4, 1-7.11-13 Ps 19 Mt 9, 9-13 „Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.” Głoszenie Słowa Bożego, ewangelizowanie, prorokowanie, liderowanie we wspólnocie… Czy marzysz o powołaniu do wielkich rzeczy? Chciałbyś zmieniać świat? Często […]

Rozważanie z dnia 11.09.2023r.

Kol 1,24-2,3 Ps 62 Łk 6,6-11 „Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go.” Uczeni i faryzeusze to Ci którzy powinni być dla innych przykładem ludzi wierzących. Zastanawiam się, po co przyszli do synagogi? Po to, by słuchać Słowa Bożego? Może po to, by usłyszeć […]

Rozważanie z dnia 10.09.2023r.

10.09.2023r Ez 33,7-9 Ps 95 Rz 13,8-10 Mt 18,15-20 „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.” W tym miejscu zapewne sobie myślisz: Ileż można mówić o miłości? Znowu to samo. To tak, jakby zadać pytanie: Ileż można mówić o Bogu? A przecież Bóg = Miłość. Dlatego tak jak o Bogu, tak i o miłości […]